PROF. DR. PINAR EGE
Kurucu-Müdür
Prof. Dr. Pınar Ege yüksek lisans eğitimlerini Amerika Birleşik Devletleri  Syracuse Universitesi Dilbilim bölümünde (MA) ve aynı üniversitenin İletişim Bozuklukları Bölümü Dil ve Konuşma Bozuklukları programında (MS) tamamlamıştır. Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında ABD University of Texas  at Austin Üniversitesi’nde doktora derecesi alan Pınar Ege, ABD’de çeşitli kurum ve kuruluşlarda, alanında çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye’de Ankara Üniversitesi’nde görev yaparken,  Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Dil ve Konuşma Terapistliği Bölümü’nün kuruluşu ve gelişmesinde yer almıştır. Prof. Dr. Pınar Ege, Dil gelişimi ve dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli konularında araştırma ve yayınlarının yanı sıra, farklı devlet kuruluşları, bakanlıklar ve komisyonlarda danışman olarak görev yapmış, dil ve konuşma bozuklukları meslek standartları oluşturmak için çaba harcamış, kongreler düzenlemiştir. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği'nin kuruluşundan itibaren 10 yıl kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Halen Derneğin Yönetim Kurulu'ndaki görevini sürdürmektedir.
AYŞEN YEŞİLKAYA
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Ayşen Yeşilkaya 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünde tamamlayarak, “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti”  ünvanını almıştır. Dil ve konuşma terapistliği uzmanlık eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ‘nde (DİLKOM) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisi alanında 600 saatin üzerinde klinik uygulamanın yanında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nöroloji, kulak-burun-boğaz, fizik tedavi kliniklerinde staj yapmıştır.  Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili pek çok eğitim, çalıştay, seminer ve kongreye katılmıştır. Kekemelik, dudak damak yarıklıkları, artikülasyon bozuklukları, gecikmiş konuşma, işitme kaybına bağlı dil ve konuşma sorunları, motor konuşma bozuklukları, yutma bozuklukları, afazi, travmatik beyin hasarıı sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları alanlarında terapi hizmeti vermektedir.
   
  ELİF HOROZOĞLU
Uzman Dil Ve Konuşma Terapisti

Elif Horozoğlu 2010 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji  programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2013 yılında, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünde tamamlayarak, “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti”  ünvanını almıştır. Şu anda Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
Dil ve konuşma terapistliği uzmanlık eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi’nde bulunan Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ‘nde (DİLKOM) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisi alanında 500 saat klinik uygulama yapmıştır. Bunun yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi’nde bulunan nöroloji, kulak-burun-boğaz anabilim dalı kliniklerinde  gözlemde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan ders almıştır.  Dil ve konuşma bozuklukları ve psikoloji ile ilgili pek çok eğitime, çalıştaylara ve kongrelere katılmıştır. 2010-2013 yılları arasında rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. 2013 itibariyle dil ve konuşma terapisti olarak çalışmaktadır. Dil ve Konuşma Bozuklukları Derneği ve Türk Psikologlar Derneği’ne üyedir.

   
  Çiğdem ERYILMAZ CANLI 
Uzman Dil Ve Konuşma Terapisti
Çiğdem ERYILMAZ 2011 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünde tamamlayarak, "Uzman Dil ve Konuşma Terapisti" ünvanını almıştır. Şu anda Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.
Dil ve konuşma terapistliği uzmanlık eğitimi sırasında Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 'nde (DİLKOM) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı, değerlendirilmesi ve terapisi alanında 450 saat klinik uygulama yapmıştır. Bunun yanı sıra, Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'nde bulunan nöroloji, kulak-burun-boğaz anabilim dalı kliniklerinde gözlemde bulunmuş ve bu alanlardaki uzmanlardan ders almıştır. Dil ve konuşma bozuklukları ve psikoloji ile ilgili pek çok eğitime, çalıştaylara ve kongrelere katılmıştır. 2012-2014 yılları arasında rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. 2014 itibariyle dil ve konuşma terapisti olarak çalışmaktadır. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği ve Türk Psikologlar Derneği'ne üyedir.
 

 

Serpil Şengül.
Ofis Yöneticisi