İletişim bozukluklarını kavramları ve sözel ve sözel olmayan ve yazılı sembol sistemlerini alma, gönderme, işlemleme ve anlama becerilerinde aksaklık olarak tanımlarız. Bu aksaklıklar çok hafiften çok ağıra kadar uzanabilir. Çocukluktan başlayabildiği gibi sonradan, ileri yaşlarda kazalar, yaralanmalar, inme vb. sonucu da edinilmiş de olabilir. İletişim bozuklukları temel sorun olabildiği kadar başka engel durumlarına eşlik de edebilir. Diğer bir deyişle, kişide yalnızca dil ve/veya konuşma sorunu da olabilir, veya otizm, zihin engeli, işitme problemleri veya genetik sendromlara gibi nedenlere bağlı olarak da dil ve konuşma sorunları görülebilir.

İletişim bozukluklar dil bozuklukları ve konuşma bozuklukları diye iki grupta incelenebilir.

Dil bozuklukları: Dildeki sesleri ve sözcükleri, takıları öğrenmede ve kullanmada güçlükler, cümle kurmada ve anlamada yetersizlikler, öğrenilenleri iletişim ortamlarında doğru, yerinde ve uygun biçimlerde kullanamama
Konuşma Bozuklukları: Kekemelik (konuşmanın akışında bozukluklar), ses bozuklukları (sesin aşırı tiz veya bas üretilmesi, kısık, boğuk, çatlak ses, ses teli ameliyatları sonrası sorunlar, vb.), artikülasyon bozuklukları (ağız ve burun boşluğundaki yapısal veya nörolojik nedenler, yani, yarık dudak damak, pelteklik, cerebral palsy, inme, tümörler vb. sonucu) biçiminde kendisini gösterebilir. Buna yutma sorunlarını da ekleyebiliriz.

Daha fazla bilgi için bir uzmana başvurunuz.