• Gecikmiş dil-konuşma
 • Akıcılık bozuklukları
  • Kekemelik
   • Okul öncesi kekemelik
   • Okul çağı kekemeliği
   • Yetişkinlerde kekemelik
  • Hızlı-bozuk konuşma (cluttering)
 • Konuşma sesi bozuklukları
  • Fonolojik bozukluk
  • Artikülasyon bozuklukları
  • Konuşmada anlaşılırlık sorunları
 • Beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
  • Afazi
  • Sağ beyin hasarı
  • Travmatik beyin hasarı
 • Ses bozuklukları
 • Gelişim geriliğine bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Motor konuşma bozuklukları
  • Dizartri
  • Apraksi
  • Serebral Palsi
 • Yutma bozuklukları
 • Diğer nörolojik bozukluklar
  • Parkinson
  • Demans
  • Alzheimer
  • Diğer
 • Yarık dudak-damağa bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Yaygın gelişimsel bozukluğa (otizm spektrum bozuklukları) bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Zihin engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Çeşitli sendromlara bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Alternatif ve destekleyici iletişim
 • Disleksi (okuma bozukluğu)